BERAP 2020-I

Home

Algemeen

Hierbij bieden wij uw raad de Bestuursrapportage 2020-I aan. Dit is de derde bestuursrapportage in nieuwe stijl en de eerste die we op ons digitale platform publiceren. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de maanden januari t/m april 2020.

De eerste vier maanden van 2020 waren vanwege de Coronacrisis anders dan we op voorhand hadden voorzien. Als gemeente moesten we een crisisorganisatie opzetten en uitvoering geven aan enkele compensatieregelingen van het Rijk. Dit alles moesten we organiseren met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Wij kijken met trots naar hoe onze ambtelijke organisatie de benodigde acties heeft opgepakt om een veilige werkomgeving te creëren waarin we onze inwoners zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Het saldo begroting (knop 1) en het budget beleidsintensivering (knop 2) zijn na het verwerken van de financiële mutaties van deze bestuursrapportage beiden niet positief. Dit komt volledig doordat we diverse kosten en opbrengsten van de Corona crisis (bijvoorbeeld lagere toeristenbelasting) in deze bestuursrapportage financieel hebben verwerkt. Het rijk heeft aangegeven gemeenten volledig financieel te compenseren voor de Corona crisis. De hoogte van deze vergoeding is niet duidelijk en deze vergoeding is niet opgenomen in deze bestuursrapportage.  In de BERAP 2020-II verwachten we uw raad hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Zoals u van ons gewend bent rapporteren we in deze BERAP 2020-I over de realisatie van de doelstellingen die in de begroting 2020 zijn opgenomen en hebben we een aantal mutaties opgenomen die tot een wijziging van de begroting leiden.

We geven in het hoofdstuk Samenvatting op hoofdlijnen een samenvatting van de voortgang over het beleid en de financiën weer.  

College van burgemeester en wethouders

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 14:18:37 met de export van 06/02/2020 14:16:43